Our Products

XXX

Amazake

“อามาซาเกะ สาเกหวาน(ไม่มีแอลกอฮอล์)เพื่อสุขภาพรสชาติหอมหวานจากธรรมชาติ และปราศจากน้ำตาลแบบอุตสาหกรรม แต่ความหวานเกิดจากจุลินทรีย์ใน ‘ข้าวมอล์ลโคจิ’ ไปย่อยแป้งข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนที่มีประโยชน์

รสดั้งเดิม (original flavor)  46 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ 6 ขวด 254 บาท

รสข้าวมะลินิลสุรินทร์ 55 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ 6 ขวด 295บาท

Amazake
koji006

Koji Rice | โคจิ

โครงการเป็นสุขในนาได้จับมือทำวิจัยร่วมกับคณะวิจัยของ STEP (Science and Technology Park CMU) เป็นการหาความเป็นไปได้ในการต่อยอดหัวเชื้อราบริสุทธิ์ (ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aspergillus oryzae)

Yorice Koji  ขนาด 250 กรัม ราคา 180 บาท 

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 540 บาท 

Rice Organic

ข้าวอินทรีย์จากพี่น้องเกษตรกร 3 กลุ่มใหญ่ วิสาหกิจชุมชมข้าวกล้องงอกคนเมือง อ.สันกำแพง, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ใบไม้ฟาร์ม และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกข้าวดอย

YoBerry

น้ำมัลเบอร์รี่

สกัดเข้มข้นจากมัลเบอร์รี่สายพันธ์ุเชียงใหม่60 ปลูกแบบปลอดสารพิษ

มีเนื้อมัลเบอร์รี่สามสีผสม ทำให้มีรสชาติหอมกลมกล่อม เหมือนกำลังทานมัลเบอร์รี่สดจากต้นเลยครับ

YoBerry 100ml. ขวดละ 60 บาท

#โปรโมชั่นพิเศษ 6 ขวด ราคา 330 บาท