Our Story

จากจุดเริ่มต้นของทีมงาน ‘เป็นสุขในนา’ ที่ต้องการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย จากความพยายามแปรรูปต่อยอดนวัตกรรมทางอาหารจากข้าวไทย สู่กระบวนการหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้อย่างเป็นที่ยอมรับต่อสากล พวกเราจึงได้ทำการศึกษากระบวนการทำ ข้าวหวาน หรือ “อามาซาเกะ” (甘酒, Amazake) จากญี่ปุ่น

Move on | ก้าวต่อไปไม่มีหยุด

“ถ้าเป็นชาวนาจริงๆ ถัดจากฤดูการทำนาปี ถ้าปีไหนพอมีนำ้อยู่บ้าง พวกเขาจะไม่พลาดการทำนาปรังแน่นอน”

162140761_3827306527352058_8391002525842838424_o

Step into the future มุ่งสู่อนาคต

เพื่อให้การหมักเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และควบคุมได้ เชื้อโคจิตัวนี้ที่เรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่พัฒนาความรู้เรื่องเชื้อราตัวนี้อย่างกว้างขวาง เพราะคนญี่ปุ่นใช้หมักซีอิ้ว มิโซะ และสาเก เช่นกัน

Koji Rice | โคจิ

โครงการเป็นสุขในนาได้จับมือทำวิจัยร่วมกับคณะวิจัยของ STEP (Science and Technology Park CMU) เป็นการหาความเป็นไปได้ในการต่อยอดหัวเชื้อราบริสุทธิ์ (ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aspergillus oryzae)

NN-0021

Start YoRice Team

วันนี้มีเรื่องเล่าน่าตื่นเต้นถึงโปรเจ็คล่าสุดของพวกเราครับ

ซึ่งจากจุดเริ่มต้นของทีมงานเป็นสุขในนา ที่ต้องการช่วยเหลือ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ด้วยการแปรรูปต่อยอดนวัตกรรมทางอาหารจากข้าวไทย ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่า มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค และสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกในอนาคต 

124574785_3479509968798384_1269099447432020497_o