Activity

XXXXX

Workshop Koji

หลังจากได้เรียนรู้การทำ #ข้าวโคจิ มาสักพักใหญ่ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิจัยด้านเชื้อราหลายท่าน จนวันนี้ทีมงานพร้อมที่จะแชร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคเกี่ยวกับเพาะเชื้อโคจิแล้วครับ

WorkShop

ปลูกข้าวปลอดสารพิษ

พวกเรา #YoRice ได้มีโอกาสร่วมกับครอบครัว #บุญถาวร ในการปลูกข้าวสินเหล็ก บนพื้นที่ 7 ไร่ครับ ซึ่งทีมงานได้ปรึกษากันว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ข้าว