Rice Organic | ข้าวอินทรีย์

จากยุ้งสู่จาน 

ได้ขยับไปอีกขั้นเล็กๆ หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากทีมงาน #DrsDelivery ที่จะมาช่วยกันจัดส่ง #ข้าวสีสดพันธุ์พื้นบ้าน จากพี่น้องกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ถึงหน้าบ้านของพวกเราทุกคนเลยครับ และหลังจากที่มีหลายๆ ท่านสอบถามกันเข้ามามาก ถึง #ข้าวอินทรีย์ ขนาด 1 และ 3 กิโลกรัม ทางทีมงานจึงได้จัดเตรียมเพิ่มความหลากหลายของขนาด และราคา ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ (ตามโปสเตอร์ด้านล่างนะครับ) อยากชวนทุกคนเปิดใจมาชิมข้าวพื้นบ้านของพวกเรากันครับ … ผมเชื่อว่าทุกคนจะติดใจในรสชาติ และกลิ่มหอมของข้าวที่จะเปลี่ยนความรู้สึก ทั้งมุมมองของเราที่มีต่อข้าวไทย รวมถึงประโยชน์อันแสนอัศจรรย์ที่ดีต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนครับ ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านแทนพี่น้องเกษตรกร 3 กลุ่มใหญ่ๆ (วิสาหกิจชุมชมข้าวกล้องงอกคนเมือง อ.สันกำแพง, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ใบไม้ฟาร์ม และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกข้าวดอย) ที่ช่วยสนับสนุนวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ และความยั่งยืนของชุมชนด้วยครับ