ปลูกข้าวปลอดสารพิษ

บุญถาวรเชียงใหม่ BoonthavornChiangMai X YoRice #ข้าวแห่งมิตรภาพ สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเรา #YoRice ได้มีโอกาสร่วมกับครอบครัว #บุญถาวร ในการปลูกข้าวสินเหล็ก บนพื้นที่ 7 ไร่ครับ ซึ่งทีมงานได้ปรึกษากันว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ข้าวครับ (และถึงปีจะปลูกช้าไปสักนิด แต่เราก็ยังคงเดินหน้าเรียนรู้กันอย่างไม่หยุดยั่งครับ 😉) ครั้งนี้อาจจะสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ ถึงเรื่องของการแช่เมล็ดข้าว 1 คืน (ด้วยน้ำผสมไตรโกเดอร์ม่า หรือราเขียวจากธรรมชาติ) เพื่อป้องกันโรคและแมลง ก่อนที่จะนำไปว่านในแปลงเพื่อเพาะกล้าข้าวประมาณ 3 สัปดาห์ โดยจะมีการพ่นราเขียวบนต้นกล้าทุกๆ 7-10 วัน ก่อนที่จะมีการไถเตรียมดิน 2 รอบ ในช่วง 10 วัน และ 3 วันก่อนการดำนา และในปีนี้ก็อีกเช่นเคยครับ ที่พวกเราได้ตัดสินใจดำนาด้วยการ #ปลูกข้าวต้นเดียว แม้จะกล้าๆ กลัวๆ ว่าจะสามารถทำได้เสร็จตามที่ตั้งใจไว้ไหม 😅) และเหตุผลที่ตัดสินใจปลูกข้าวต้นเดียวที่เว้นระยะห่างประมาณ 40 เซนติเมตร ก็เพื่ออยากจะพิสูจน์ว่ากระบวนการปลูกข้าวต้นเดียวสามารถประหยัดต้นกล้า อีกทั้งสามารถสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวได้อีกด้วยครับ ซึ่งผลผลิตจากการปลูกข้าวครั้งนี้ทีมงานตั้งใจ จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่ง, ส่วนที่สองตั้งใจส่งมอบ #ข้าวสินเหล็ก ให้กับ #ลูกค้าบุญถาวร เพื่อเป็นของขวัญแห่งสุขภาพ และส่วนสุดท้ายทีมงานตั้งใจนำไปทำวิจัยแปรรูปด้วยนวัตกรรมทางอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต่อยอดข้าวไทยสายพันธุ์พื้นบ้านสู่ตลาดสากลครับ